کانال تلگرام •●✿؏شق بیْٖمانند✿●•
۱.۷K نفر
۵۹ بازدید

کانال تلگرام •●✿؏شق بیْٖمانند✿●•

‌تمام وسعت قلمرو احساسمبرای تومی تپدهمان قلبم رامیگویم؛ گاهی تنگ میشود!گاهی بهانه گیر!گاهی بی هوا سربه هوامی شود!گاهی اما بی شک زمانی آرام است کهتوباشی و ...Ad:@soltaane_ehsaasسه شنبه (روزعشق کانال) پانزدهم تیرسال1395ه.ش


بالا