کانال های تبادلی

@tehrancsr
کانال تلگرام مسئولیت پذیری اجتماعی
۱۳۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۹
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مسئولیت پذیری اجتماعی

http://csr.tehran.irکانال رسمی دبیرخانه مسئولیت اجتماعى سازمانىارتباط با ما:٠٢١٤٣٧٩ داخلی ٢ایمیل:info.csr@tehran.ir

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!