کانال های تبادلی

@text_dwn
کانال تلگرام Tε×t のωŋ
۲۶۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Tε×t のωŋ

من مخم رد میده تآ ی تکست بنویسم و بدم بیروטּ ! ولی شمآ بآ لفت دآدن از کآنآل منو میکنین حیروטּ ! شمآ‌متنآی کآنآلو فوروآرد کنید که اعضآبشه بیشتر ! منم تکستآیی مینویسم تکون‌دھندھ مث زلزله 8ریشتر ! لفت خز شده باو!!CR: @Fwti_star

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!