کانال های تبادلی

@time_and_forget
کانال تلگرام زمان و فراموشی
۱۸۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام زمان و فراموشی

در میان مردمی که میدوند برای زنده بودن،تو آرام قدم بردار برای زندگی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!