کانال های تبادلی

@versicular
کانال تلگرام کمی کلمه
۱۷۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۸
۳۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کمی کلمه

شعر، متن، موزیک، عکس و هر اثر هنری که عطر مهربانی دارد ...به کوچه باغ مهربانی خوش آمدین ...

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!