کانال های تبادلی

@voque_hendi
کانال تلگرام مکتب وقوع و سبک هندی(اصفهانی)
۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۸
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مکتب وقوع و سبک هندی(اصفهانی)

محفلی برای شعر فاخر؛ حمایت از شاعران طرز تازه

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!