کانال تلگرام اهالی روستا
۵۰۷ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام اهالی روستا

انعکاس آداب و رسوم و عکسهائی از نماها و طبیعت روستاهای ایرانارتباط با ادمین:@karim_abaeiبالا