کانال تلگرام ویراستاران
۸.۸K نفر
۶۲ بازدید

کانال تلگرام ویراستاران

با لقمه‌های شیرین و کاربردی«درست» و «ساده» بنویس.پی‌دار بشنو: #آواچههموار بخوان: #نماچهفعال‌ترین نهاد ویرایش:http://virastaran.net/7salفهرست:t.me/virastaran/1451شنوایتان:@bagheri شامد:yon.ir/4y7Bساماندهی:t.me/itdmcbot?start=virastaran


بالا