کانال های تبادلی

@dastnevis
کانال تلگرام دستنویس
۱۴۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دستنویس

این ها دستنوشته هاسخوش خط نیستنگاهی پر مغز هم نیستناما همه در یک چیز مشترکنحس و حال دارندیگر حروف پشت کیبرد نیستن

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!