کانال تلگرام زمبور
۵۵۰ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام زمبور

عسل زمبور های نیش دار شیرین تر است.روزنوشت ها و سفرنامه های محمد مهدی خالقیارتباط با مدیر کانال:@zamburr


بالا