کانال های تبادلی

@IntellectualsBillionaires
کانال تلگرام میلیاردرهای روشنفکر ایران
۲.۹K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
۷۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام میلیاردرهای روشنفکر ایران

از راهی برو که روندگان آن کم اند آموزشکارآفرینیبازاریابی و برندینگسرمایه گذاری نبوغ مالیمدیریتجایی که چشم انداز و آینده روشنی در آن نباشد مردم هلاک خواهند شد.«کتاب مقدس»

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!