کانال تلگرام میلیاردرهای روشنفکر ایران
۲.۹K نفر
۵۹ بازدید

کانال تلگرام میلیاردرهای روشنفکر ایران

از راهی برو که روندگان آن کم اند آموزشکارآفرینیبازاریابی و برندینگسرمایه گذاری نبوغ مالیمدیریتجایی که چشم انداز و آینده روشنی در آن نباشد مردم هلاک خواهند شد.«کتاب مقدس»بالا