کانال تلگرام ذکر حاجات
۲.۵K نفر
۱۷۹ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام ذکر حاجات

جهت تبلیغ و شرایط تبلیغ به ایدی مدیر مراجعه کنیدنظرات وپیشنهادهای و ذکرهایی که میخواهید رو به ایدی زیر بفرستید@Mohammadyhaبالا