کانال های تبادلی

@zgkabood
کانال تلگرام زیر گنبد کبود
۱۹۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام زیر گنبد کبود

زیر گنبد کبودشعرحکایت سخنان بزرگانمضامین عرفانیداستان های آموزندهاگر 1 سال ثمر کاری را خواستی گندم بکار،اگر 2 سال ثمر خواستی درخت بکاراما،اگر 100سال ثمر خواستی مردم را بیاموز«کنفسیوس»

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!