کانال های تبادلی

@zistkonkoor
کانال تلگرام زیست شناسی و کنکور
۹۶۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۶
۴۱۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام زیست شناسی و کنکور

نکات سوال خیز و دام های تستی زیست شناسی،هرشب یک نکته...توسط دانشجوی سال 6پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!