کانال های تبادلی

@zoroastrianism
کانال تلگرام خردنامه باستان
۴.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۹
۱۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام خردنامه باستان

به خشنودی اهورامزدااندیشه نیک،گفتارنیک،کردارنیک.اهورامزدا سرچشمه نیکی وسود و اهریمن سرچشمه بدی و زیان است.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!