کانال تلگرام جامعه شناسی
۶۳K نفر
۱۵۵ بازدید
ورزشی

کانال تلگرام جامعه شناسی

﷽جامعه شناسى مطالعه علمى زندگى بشر است. جستارهایی در:- جامعه شناسی- روانشناسی- اقتصاد- فلسفه- ادبیات- سینماکتابفروشی:@IsBookStoreقوانین؛ خدمات و شرایط تبلیغ:@IrSocioInfo تماس و تبلیغ: @irSociologyکد شامد: 1-1-297487-63-1بالا