کانال های تبادلی

@mehrostad
کانال تلگرام در محضر آیت الله جوادی آملی
۳۶۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
۲۰۳ بازدید
مشاهده کانال
علما و روحانیون

کانال تلگرام در محضر آیت الله جوادی آملی

نشر آثار و بیانات و جلسات به صورت موضوعی (بدون هیچ وابستگی به آیت الله جوادی آملی)

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!