کانال های تبادلی

@ACCA_CIMA_IRAN
کانال تلگرام ACCA & CIMA & IFRS-Iran
۸K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۳۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ACCA & CIMA & IFRS-Iran

موسسه مالی بازرگانی پارسیانPersian School of Business and FinanceAdmin : @MalekPSBFAdmin Moshavere: @erfanhamidiiwww.psbf.ir021 66908673-4PSBF Bot:@PSBF_botكانال آموزش زبان:@PSBFenglish

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!