کانال های تبادلی

@mohandeskhalagh
کانال تلگرام زندگی مهندسی
۷۲۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲
۳۰ بازدید
مشاهده کانال
علم و فناوری

کانال تلگرام زندگی مهندسی

زندگی مهندسی با چاشنی شوخی و سرگرمی:جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه "بوعلی سینا"#سم#خط۷ام#ومپایرعلمیطنزاخبارتکنولوژیورزشContact: @MohandesKhalagh_admin

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!