کانال تلگرام مهاجرین شهر گلدشت
۱۷۳ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام مهاجرین شهر گلدشت

لينك كانالhttps://telegram.me/joinchat/Cb3TTz6oMcPDRGMpwvB7cQارسال نظرات،پیشنهادات،انتقادات ومطالب شماو ارتباط با ادمین@majnoon3بالا