کانال های تبادلی

@mooalla
کانال تلگرام معلیٰ یعنی بر افراشته
۲۹۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام معلیٰ یعنی بر افراشته

من هنوز به کندن کوه با دستهای خالی می اندیشم..

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!