کانال های تبادلی

@mosbatandishie
کانال تلگرام مثبت اندیشی +
۱۷۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
۲۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مثبت اندیشی +

نیرویی از آن توست باور نکردنی و توانایی کارهایی که تصورشان هم مشکل است تنها مانع دیوار ذهن توست پس به ناتوان بودن میندیش

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!