کانال های تبادلی

@negareshe_moosbat
کانال تلگرام نگرش مثبت
۱۹۶ عضو
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام نگرش مثبت

خواستن توانستن است بشرط اینکه برخواستنی باشد

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!