کانال های تبادلی

@omranshahriesf
کانال تلگرام عمران شهری اصفهان
۷۰۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۳
۲۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام عمران شهری اصفهان

روابط عمومی معاونت عمران شهریارتباط با Admin @meysamtorabianشماره تلفن های معاونت عمران :٣٤٥٩٣٧٣٧- ٠٣١٣٤٥٩٤٧٤٤- ٠٣١٣٤٥٩٣٣٣٤-٠٣١ روابط عمومی - داخلی ٤٠٧اطلاعات - داخلی ٦١٠- ٦٠٠

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!