کانال های تبادلی

@paraf24
کانال تلگرام پاراف: اخبار اداری شغلی اقتصادی
۱۲۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
۵۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام پاراف: اخبار اداری شغلی اقتصادی

دسترسی به آخرین اخبار و قوانین و مطالب اداری اقتصادی شغلیwww.paraf.irکد اعتبار سنجی شامد: http://t.me/itdmcbot?start=paraf24

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!