کانال تلگرام خدمات صنعتی چهار دلتا|SERVICE4DELTA
۸.۹K نفر
۲۱ بازدید

کانال تلگرام خدمات صنعتی چهار دلتا|SERVICE4DELTA

تولیدقطعات صنعتی،نظامی و..اطلاع رسانی درزمینه ماشینکاری وCNCقراردادباکارگاه های توانمندبرای همکاری ارتباط با مدیر کانال @FOURDELTA2تعرفه تبلیغات @FourDelta_Tablighصحت کانال وکدشامد: 1-1-294437-61-4-1http://t.me/itdmcbot?start=a_service4deltaبالا