کانال تلگرام عالی باش
۳.۴K نفر
۲۵ بازدید

کانال تلگرام عالی باش

این جا باهم جمع شدیم تا هر 40 روز با هم، یه دوره مراقبه و خودسازی درباره یه موضوع اخلاقی داشته باشیم ... موضوع مراقبه این دوره مون "انس با حسین ع" است که از 11 شهریور شروع شده و تا 14 مهر ادامه دارهادمین @Aali_Bashبالا