کانال تلگرام حفاظت از گوشتخواران قزوین
۱۵۹ نفر
۲۸ بازدید

کانال تلگرام حفاظت از گوشتخواران قزوین

برنامه حفاظت از گوشتخواران قزوین،یک پروژه مستقل برای حفاظت از گوشتخواران استان قزوین است.این کانال جهت اطلاع رسانی فعالیتهای مربوط به این برنامه ایجادشده استwww.Qazvinccp.irادمین: @Qazvinccp_admin


بالا