کانال های تبادلی

@rahekhoda
کانال تلگرام پلی به سوی خدا
۱۳۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۷
۲۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام پلی به سوی خدا

خدا گفت ببریدش جهنمبرگشت و یه نگاه به خدا کردخداگفت نبریدش.اون رو به بهشت ببرید.آخه اون هنوز به من امید داره...

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!