کانال های تبادلی

@roshdcharity
کانال تلگرام امور خیریه بنیاد رشد
۴۲۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
۲۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام امور خیریه بنیاد رشد

کمک به مدرسه سازی، اکرام ایتام و کمک به کودکان نیازمند در مناطق محرومTel: +982122677613roshdcharity.com

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!