کانال تلگرام سبکبال
۹۷ نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام سبکبال

امروز زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهیدان کمتر از شهادت نیست .امام خامنه ای (سلمه الله تعالی) اخبار جهادی سیاسی فرهنگیکانال روشنگری وبصیرت افزایی در جنگ نرم ومقابله با استکبار جهانی وصهیونیزمبالا