کانال های تبادلی

@salessolution
کانال تلگرام مدیر و گرداننده این کانال به هویت غلامرضا ابیاک به اتهام جعل و کلاهبرداری دستگیر شد
۷۱۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۵
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مدیر و گرداننده این کانال به هویت غلامرضا ابیاک به اتهام جعل و کلاهبرداری دستگیر شد

حسب دستور مقام محترم قضائی مدیر وگرداننده این کانال به هویت غلامرضا ابیاک به اتهام جعل و کلاهبرداری دستگیر و پرونده نامبرده در بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین تحت رسیدگی است. شکات،مالباختگان و متضررین می توانند درصورت هرگونه شکایت به مرجع فوق مراجعه نمایند.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!