کانال تلگرام آدرنالین
۳۳.۱K نفر
۱۴۹ بازدید

کانال تلگرام آدرنالین

جوانیم و خوش گذرون نه‌نمیکنیم‌ماها عمرو حروم :)‌لفت نده دوستم mute کنبرای اسایش اعضا از تبلیغات و تبادلات استفاده نمیشودموضوع درام امیخته با طنزبالا