کانال تلگرام انستیتو انگلیسی پیشرفته
۸.۲K نفر
۹۷ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام انستیتو انگلیسی پیشرفته

تقویت انگلیسی با:اخبار روز دنیا از سایت های خبریپادکست ها و فایل های صوتیاصطلاحات و لغات سریال و کارتوننکات گرامری و Collocation هاانگلیسی موقعیتمرور سؤالات آزمون دکترای داخل@Vahidza1بالا