کانال های تبادلی

@signals
کانال تلگرام سیگنال های بزرگان بازار سرمایه ایران
۲۱۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۸
۴۶ بازدید
مشاهده کانال
کسب و کار

کانال تلگرام سیگنال های بزرگان بازار سرمایه ایران

بهترین و ناب ترین سیگنال های بازار سرمایهنکات آموزشی و کاربردی در بورسسیگنال ها و تحلیل ها نظر شخصی میباشدبه هیچ عنوان پیشنهاد خرید و یا فروش نیستمسئولیت هر گونه ترید با معامله کننده می باشدمدیر تیم تحلیل: @omidtraderتبادلات : نداریم

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!