کانال های تبادلی

@smafghah
کانال تلگرام سید مرتضی افقه
۳۷۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۱۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام سید مرتضی افقه

توسعه فرایندی است که طی آن انسان توسعه نیافته به انسان توسعه یافته تبدیل می شود. حاصل تدبیر چنین انسانی آنگاه، کشوری پیشرفته در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!