کانال های تبادلی

@sorkhvalik
کانال تلگرام سرخ ولیک/Sorkhvalik
۲۳۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۳
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام سرخ ولیک/Sorkhvalik

مازندران،ساری ،منطقه چهاردانگه،روستای سر سبز،سرخ ولیکAdmin:@Hadiemadi61 : ارتباط با مدیرارسال مطالب: @emadi_me074ارسال تصاویر: @SYEvsvسپاس از همراهی سبزتان@sorkhvaliktelegram.me/sorkhvalik

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!