کانال های تبادلی

@tafsiretanzily
کانال تلگرام نامه ای برای تو   هر روز 5 دقیقه با قرآن  تفسیر تنزیلی
۱۰۳ عضو
۲۶ بازدید
مشاهده کانال
مذهبی

کانال تلگرام نامه ای برای تو هر روز 5 دقیقه با قرآن تفسیر تنزیلی

دوستان عزیز خوش آمدیددر این کانال هرروز آیاتی از قرآن بر اساس سبک تفسیر تنزیلی (ترتیب نزولی) تفسیر می شود. @montazer222

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!