کانال های تبادلی

@tanineheshgh
کانال تلگرام طنینه ؏شق
۷۵۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام طنینه ؏شق

محبتتنها جوشکاری است کهدلهای شکسته رارایگان جوشمیدهد....

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!