کانال تلگرام اکبرفتحی-بنیاد جهانی آموزش دستخط به هر خط وفونت رایانه ای (iSAD)
۲.۲K نفر
۱۹ بازدید
آموزشی بازی و نرم افزار موبایل و کامپیوتر

کانال تلگرام اکبرفتحی-بنیاد جهانی آموزش دستخط به هر خط وفونت رایانه ای (iSAD)

موسس: اکبرفتحی@akbarfathiمدیر برنامه و فروش: @marketi100مدیر فنی سایت:@kindman2سایتwww.akbarfathi.comمدیر آموزشی:@ninafathi


بالا