کانال های تبادلی

@Akefighazi
کانال تلگرام قضیه
۳۰۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام قضیه

بیان دیدگاه ها راجع به امور داخلی و بین المللی مملکت ,و تحلیل حقوقی و سیاسی آنها. ازرویکردهای فلسفی و دینی در تحلیل وقایع نیز استقبال میشود.ارسال مطلب به آدرس من @moosaakefi

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!