کانال های تبادلی

@taqvim_shia
کانال تلگرام تقویم شیعه
۲.۸K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام تقویم شیعه

وقایع و مناسبات مذهبی هر روز شیعهروزشمار وقایع مهماذکار روزبدون تبلیغات و پست اضافهAdmin: @haersite(وابسته به مجموعه حائر)

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!