کانال تلگرام {عکس شخصیتهای رمانی}
۹۵۰ نفر
۲۹ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام {عکس شخصیتهای رمانی}

شخصیـت هاے رمـانـےنویسندگان یادوستانےکه اشکال توی عکس شخصیت هاے رمانهامیبینن ازطریق ناشناس اطلاع بدن بهمون...پیام ناشناس:https://telegram.me/harfbemanbot?start=MjY3ODAxNTEwکپــــےبدون ذکر منبع حـــــــــرامه...@aks_roman


بالا