کانال تلگرام العبد
۱۹۱ نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام العبد

مدیر کانال :عباس کاظمی جهت انتقاد . پیشنهاد . متن و تبادل نظر .اذکار تجربه شده شخصی .متن و دعاهای پیشنهادی پیام به @abaskazemyبالا