کانال های تبادلی

@theqost
کانال تلگرام The Ghost
۴۰۰ عضو
۴۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام The Ghost

و #‍لعنت به وقتایی که به جای غرور ،#‍رابطه مان را حفظ کردیم...!‌Tab: @hsm_i@Demon_000‌@Smirawx ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!