کانال های تبادلی

@AlborzNLPcenter
کانال تلگرام کانون ان ال پی کرج/تفکر برتر
۴۵۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۷
۲۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کانون ان ال پی کرج/تفکر برتر

موسسه تفکربرتر،هنر زندگیخانم سروش نیاکارشناس ارشد روانشناسیمشاوره با تکنیک های NLPاناگرام(شخصیت شناسی)و هیپنوتیزم اریکسونیکوچینگ فردی و سازمانی ادمین:@Alborznlp@MoaseseyeTafakoreBartar34499517344995200935639274509226397745WWW.ALBORZNLP.COM

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!