کانال های تبادلی

@utmechatronics
کانال تلگرام UT Mechatronics
۴۸۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۶
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام UT Mechatronics

University of Tehran Mechatronics Associationinstagram.com/mechatronics_communitywww.utmechatronics.ir—-------------------------------------------------------------------ارتباط با مسئولین انجمن علمی مکاترونیک@AliAminDez—---

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!