کانال های تبادلی

@velayat_yar
کانال تلگرام ولایت یار
۶۰۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۵
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ولایت یار

منبعی برای خاطرات چادری شدن و هیئتی شدنارسال کوله بارhttps://telegram.me/harfbemanbot?start=NDcyNzkyOTcتبادل@velayat_yar_khademتاسیس کانال۱۳۹۵/۹/۶پیام های این کانال به صورت صدقه جاریه است

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!