کانال های تبادلی

@Ali_niakooee_langroodi
کانال تلگرام زمزمه ی عود..
۲۴۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
۴۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام زمزمه ی عود..

@Aliniakooee :ارتباط با شاعر

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!