کانال تلگرام Alireza Azodi Artworks
۱.۹K نفر
۷ بازدید

کانال تلگرام Alireza Azodi Artworks

سلام،طرح‌هایی که مشاهده می‌کنید، کار خودم هستند..نور گوشیتون ۱۰۰.سفارش، پیش‌نهاد و حتا پس‌نهاد:@Khourestan.هرگونه استفاده از طرح‌ها منوط به اجازه از طراح می‌باشد!.رسم الخطِ -بعضی- تایپوگرافی‌ها، منطبق با دیدگاهِ طراح است...با احترامع.عبالا